Mokymus veda

Užsiėmimai organizuojami bendradarbiaujant su krikščioniškosios meditacijos centrais Europoje ir Baltijos šalyse:

  • su kontempliacijos ir krikščioniškosios meditacijos ekumeniniu centru „Elijas Nams“ (Latvija), žr. http://www.elijasnams.lv/
  • su tarptautine krikščioniškosios meditacijos benduomene WCCM – The World Community For Christian Meditation Londone žr.: http://wccm.org/
  • su ekumenine ir tarpreliginį dialogą puoselėjančia kontempliacijos mokykla „Lassalle Kontemplationsschule VIA INTEGRALIS“ (Šveicarija) , žr. http://www.viaintegralis.ch
  • Su ekumenine, tarpreliginį dialogą puoselėjančia krikščioniškąja šv.Kotrynos Sienietės bendruomene “Katharinawerk” Bazelyje (Šveicarija), kuri telkia pašvęstojo gyvenimo narius, pasauliečius bei šeimas, žr.: http://katharina-werk.org/
  • Su Šveicarijos jėzuitų tarpreliginio dialogo centru Lassale-Haus Bad Schoenbrunn (Šveicarija), žr.: https://www.lassalle-projekt-2016.org/

Užsiėmimus veda minėtų mokyklų asocijuota narė Erika Speičytė – Ruschhoff  ir psichologė Nida Matiukienė.

Maldos mokyklų asocijuota narė Erika Speičytė - Ruschhoff

Maldos mokyklų asocijuota narė Erika Speičytė – Ruschhoff
img_8733

Psichologė Nida Matiukienė

Įdedame visą širdį, kad krikščioniškoji kontempliatyvioji kultūra plistų visuomenėje, kad žmonės atrastų vidinį ryšį su savimi ir gyventų darnoje laisvai ir autentiškai, pagal savo prigimtį.

Keliaukime drauge:)